Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Krásná Lípa

 Údaj
Kód obce562 611
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 142
Orná půda (ha)411
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)697
Zemědělská půda (ha)1 188
Lesní půda (ha)1 620
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)251
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem595
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem76
Stavebnictví90
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel146
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství59
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti53
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti52
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci432
Samostatně hospodařící rolníci1
Svobodná povolání48
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 144
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži13
ženy23
Zemřelí celkem48
muži23
ženy25
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-10
ženy-2
Přistěhovalí celkem179
muži85
ženy94
Vystěhovalí celkem118
muži65
ženy53
Saldo migrace celkem61
muži20
ženy41
Přírůstek/úbytek celkem49
muži10
ženy39
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 769
ženy1 798
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem600
muži317
ženy283
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 175
ženy1 119
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem673
muži277
ženy396
Střední stav obyvatel k 1.7.3 532
muži1 764
ženy1 768
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services