Základní charakteristiky Mikulášovice

 Údaj
Kód obce562 751
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 582
Orná půda (ha)36
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)63
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 001
Zemědělská půda (ha)1 099
Lesní půda (ha)1 272
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)162
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem395
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem56
Stavebnictví64
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel89
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci309
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 584
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži14
ženy5
Zemřelí celkem28
muži17
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-3
ženy-6
Přistěhovalí celkem56
muži28
ženy28
Vystěhovalí celkem68
muži23
ženy45
Saldo migrace celkem-12
muži5
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-21
muži2
ženy-23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 125
ženy1 104
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem339
muži175
ženy164
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži797
ženy723
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem370
muži153
ženy217
Střední stav obyvatel k 1.7.2 264
muži1 131
ženy1 133
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services