Základní charakteristiky Velký Šenov

 Údaj
Kód obce562 912
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 981
Orná půda (ha)234
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)668
Zemědělská půda (ha)950
Lesní půda (ha)858
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)126
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem332
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem59
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel73
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci262
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 981
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži8
ženy11
Zemřelí celkem24
muži15
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-7
ženy2
Přistěhovalí celkem61
muži28
ženy33
Vystěhovalí celkem57
muži27
ženy30
Saldo migrace celkem4
muži1
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-6
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži987
ženy997
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem306
muži152
ženy154
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži709
ženy652
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem317
muži126
ženy191
Střední stav obyvatel k 1.7.1 998
muži998
ženy1 000
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services