Základní charakteristiky Chomutov

 Údaj
Kód obce562 971
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 925
Orná půda (ha)337
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)155
Ovocné sady (ha)44
Trvalé trávní porosty (ha)121
Zemědělská půda (ha)657
Lesní půda (ha)571
Vodní plochy (ha)127
Zastavěné plochy (ha)251
Ostatní plochy (ha)1 319
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem9 808
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství176
Průmysl celkem1 011
Stavebnictví1 408
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 823
Doprava a skladování288
Ubytování, stravování a pohostinství633
Informační a komunikační činnosti155
Peněžnictví a pojišťovnictví265
Činnosti v oblasti nemovitostí545
Profesní, vědecké a technické činnosti1 088
Administrativní a podpůrné činnosti142
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání126
Zdravotní a sociální péče180
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti255
Ostatní činnosti762
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno410
podle právní formyStátní organizace28
Akciové společnosti66
Obchodní společnosti1 137
Družstevní organizace15
Finanční podniky0
Živnostníci6 344
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 085
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy1 477
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina4
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)7
Kulturní zařízení ostatní14
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 925
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem498
muži264
ženy234
Zemřelí celkem524
muži281
ženy243
Přirozený přírůstek celkem-26
muži-17
ženy-9
Přistěhovalí celkem1 280
muži629
ženy651
Vystěhovalí celkem1 607
muži796
ženy811
Saldo migrace celkem-327
muži-167
ženy-160
Přírůstek/úbytek celkem-353
muži-184
ženy-169
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži24 378
ženy24 809
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem7 387
muži3 764
ženy3 623
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži17 428
ženy16 565
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem7 807
muži3 186
ženy4 621
Střední stav obyvatel k 1.7.49 677
muži24 625
ženy25 052
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)10
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)15
Tělocvičny (vč. školních)20
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)47
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé23
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa29
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 36
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení31
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče12
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services