Základní charakteristiky Klášterec nad Ohří

 Údaj
Kód obce563 129
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 380
Orná půda (ha)951
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)89
Ovocné sady (ha)210
Trvalé trávní porosty (ha)1 065
Zemědělská půda (ha)2 315
Lesní půda (ha)1 980
Vodní plochy (ha)115
Zastavěné plochy (ha)101
Ostatní plochy (ha)869
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 585
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství102
Průmysl celkem365
Stavebnictví403
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel661
Doprava a skladování52
Ubytování, stravování a pohostinství182
Informační a komunikační činnosti42
Peněžnictví a pojišťovnictví72
Činnosti v oblasti nemovitostí95
Profesní, vědecké a technické činnosti225
Administrativní a podpůrné činnosti37
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání31
Zdravotní a sociální péče31
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti70
Ostatní činnosti199
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno92
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti150
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 947
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání226
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy242
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 380
Počet katastrů13
Počet územně technických jednotek13
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem132
muži61
ženy71
Zemřelí celkem145
muži78
ženy67
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-17
ženy4
Přistěhovalí celkem310
muži135
ženy175
Vystěhovalí celkem364
muži163
ženy201
Saldo migrace celkem-54
muži-28
ženy-26
Přírůstek/úbytek celkem-67
muži-45
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 425
ženy7 602
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 201
muži1 109
ženy1 092
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 453
ženy5 316
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 057
muži863
ženy1 194
Střední stav obyvatel k 1.7.15 149
muži7 492
ženy7 657
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services