Základní charakteristiky Jablonec nad Nisou

 Údaj
Kód obce563 510
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 138
Orná půda (ha)122
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)272
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)512
Zemědělská půda (ha)906
Lesní půda (ha)1 203
Vodní plochy (ha)59
Zastavěné plochy (ha)256
Ostatní plochy (ha)714
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem12 146
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství156
Průmysl celkem2 089
Stavebnictví1 707
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 110
Doprava a skladování230
Ubytování, stravování a pohostinství665
Informační a komunikační činnosti197
Peněžnictví a pojišťovnictví194
Činnosti v oblasti nemovitostí537
Profesní, vědecké a technické činnosti1 518
Administrativní a podpůrné činnosti273
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání238
Zdravotní a sociální péče171
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti324
Ostatní činnosti877
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno371
podle právní formyStátní organizace49
Akciové společnosti48
Obchodní společnosti1 242
Družstevní organizace64
Finanční podniky0
Živnostníci8 738
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 035
Zemědělští podnikatelé35
Ostatní právní formy1 316
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní16
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 8
Hřbitov7
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 138
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem499
muži262
ženy237
Zemřelí celkem419
muži217
ženy202
Přirozený přírůstek celkem80
muži45
ženy35
Přistěhovalí celkem967
muži478
ženy489
Vystěhovalí celkem948
muži472
ženy476
Saldo migrace celkem19
muži6
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem99
muži51
ženy48
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži21 736
ženy23 569
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem6 842
muži3 509
ženy3 333
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži15 091
ženy15 640
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem7 732
muži3 136
ženy4 596
Střední stav obyvatel k 1.7.45 119
muži21 639
ženy23 480
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)12
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem13
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)16
Tělocvičny (vč. školních)13
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé23
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa27
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 30
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení26
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče17
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services