Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Rádlo

 Údaj
Kód obce563 781
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)965
Orná půda (ha)93
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)201
Zemědělská půda (ha)314
Lesní půda (ha)564
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem192
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem40
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel37
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci144
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 965
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem8
muži6
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-2
ženy1
Přistěhovalí celkem33
muži16
ženy17
Vystěhovalí celkem23
muži15
ženy8
Saldo migrace celkem10
muži1
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem9
muži-1
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži377
ženy372
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem138
muži69
ženy69
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži250
ženy255
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem106
muži58
ženy48
Střední stav obyvatel k 1.7.729
muži372
ženy357
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services