Základní charakteristiky Hrádek nad Nisou

 Údaj
Kód obce564 095
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 854
Orná půda (ha)1 734
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)187
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)938
Zemědělská půda (ha)2 859
Lesní půda (ha)1 433
Vodní plochy (ha)48
Zastavěné plochy (ha)96
Ostatní plochy (ha)419
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 808
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem283
Stavebnictví376
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel529
Doprava a skladování37
Ubytování, stravování a pohostinství113
Informační a komunikační činnosti20
Peněžnictví a pojišťovnictví26
Činnosti v oblasti nemovitostí70
Profesní, vědecké a technické činnosti134
Administrativní a podpůrné činnosti24
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti43
Ostatní činnosti145
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno22
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti139
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 315
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání147
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy242
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 854
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem82
muži41
ženy41
Zemřelí celkem71
muži39
ženy32
Přirozený přírůstek celkem11
muži2
ženy9
Přistěhovalí celkem181
muži83
ženy98
Vystěhovalí celkem183
muži86
ženy97
Saldo migrace celkem-2
muži-3
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem9
muži-1
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 845
ženy3 797
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 272
muži692
ženy580
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 658
ženy2 515
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 197
muži495
ženy702
Střední stav obyvatel k 1.7.7 619
muži3 841
ženy3 778
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services