Základní charakteristiky Chrastava

 Údaj
Kód obce564 117
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 746
Orná půda (ha)741
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)87
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)917
Zemědělská půda (ha)1 749
Lesní půda (ha)662
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)71
Ostatní plochy (ha)226
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 430
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem264
Stavebnictví303
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel418
Doprava a skladování35
Ubytování, stravování a pohostinství80
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí52
Profesní, vědecké a technické činnosti127
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti96
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti112
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 073
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání100
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy135
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 746
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem67
muži44
ženy23
Zemřelí celkem43
muži17
ženy26
Přirozený přírůstek celkem24
muži27
ženy-3
Přistěhovalí celkem171
muži72
ženy99
Vystěhovalí celkem199
muži95
ženy104
Saldo migrace celkem-28
muži-23
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži4
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 117
ženy3 122
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 032
muži534
ženy498
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 229
ženy2 105
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem873
muži354
ženy519
Střední stav obyvatel k 1.7.6 295
muži3 131
ženy3 164
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services