Základní charakteristiky Nové Město pod Smrkem

 Údaj
Kód obce564 265
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 893
Orná půda (ha)355
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)69
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)665
Zemědělská půda (ha)1 089
Lesní půda (ha)1 563
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)181
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem696
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství48
Průmysl celkem102
Stavebnictví195
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel208
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství43
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci550
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání44
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy64
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 893
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži19
ženy22
Zemřelí celkem26
muži12
ženy14
Přirozený přírůstek celkem15
muži7
ženy8
Přistěhovalí celkem74
muži39
ženy35
Vystěhovalí celkem126
muži49
ženy77
Saldo migrace celkem-52
muži-10
ženy-42
Přírůstek/úbytek celkem-37
muži-3
ženy-34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 892
ženy1 942
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem632
muži305
ženy327
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 391
ženy1 307
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem504
muži196
ženy308
Střední stav obyvatel k 1.7.3 894
muži1 907
ženy1 987
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services