Základní charakteristiky Litoměřice

 Údaj
Kód obce564 567
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 799
Orná půda (ha)689
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)13
Zahrady (ha)149
Ovocné sady (ha)140
Trvalé trávní porosty (ha)125
Zemědělská půda (ha)1 117
Lesní půda (ha)37
Vodní plochy (ha)89
Zastavěné plochy (ha)150
Ostatní plochy (ha)406
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem6 044
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství133
Průmysl celkem670
Stavebnictví1 029
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 514
Doprava a skladování162
Ubytování, stravování a pohostinství343
Informační a komunikační činnosti134
Peněžnictví a pojišťovnictví130
Činnosti v oblasti nemovitostí352
Profesní, vědecké a technické činnosti824
Administrativní a podpůrné činnosti131
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání110
Zdravotní a sociální péče141
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti134
Ostatní činnosti458
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno443
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti33
Obchodní společnosti592
Družstevní organizace11
Finanční podniky0
Živnostníci4 058
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání704
Zemědělští podnikatelé40
Ostatní právní formy862
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní9
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 799
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem269
muži127
ženy142
Zemřelí celkem233
muži121
ženy112
Přirozený přírůstek celkem36
muži6
ženy30
Přistěhovalí celkem609
muži310
ženy299
Vystěhovalí celkem717
muži345
ženy372
Saldo migrace celkem-108
muži-35
ženy-73
Přírůstek/úbytek celkem-72
muži-29
ženy-43
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 745
ženy12 571
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 680
muži1 868
ženy1 812
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 235
ženy8 369
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 032
muži1 642
ženy2 390
Střední stav obyvatel k 1.7.24 403
muži11 772
ženy12 631
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia6
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem22
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy3
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)29
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 29
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení15
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče14
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení2
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services