Základní charakteristiky Budyně nad Ohří

 Údaj
Kód obce564 656
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 358
Orná půda (ha)2 328
Chmelnice (ha)44
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)25
Trvalé trávní porosty (ha)111
Zemědělská půda (ha)2 549
Lesní půda (ha)484
Vodní plochy (ha)54
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)219
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem438
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem59
Stavebnictví83
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel122
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci328
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 358
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži9
ženy8
Zemřelí celkem29
muži8
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-12
muži1
ženy-13
Přistěhovalí celkem60
muži31
ženy29
Vystěhovalí celkem52
muži25
ženy27
Saldo migrace celkem8
muži6
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži7
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 099
ženy1 064
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem362
muži190
ženy172
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži748
ženy682
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem371
muži161
ženy210
Střední stav obyvatel k 1.7.2 163
muži1 093
ženy1 070
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services