Základní charakteristiky Čížkovice

 Údaj
Kód obce564 711
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)706
Orná půda (ha)447
Chmelnice (ha)9
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)30
Zemědělská půda (ha)520
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)159
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem220
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem41
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel51
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci172
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 705
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži7
ženy6
Zemřelí celkem16
muži9
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-2
ženy-1
Přistěhovalí celkem37
muži18
ženy19
Vystěhovalí celkem28
muži14
ženy14
Saldo migrace celkem9
muži4
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem6
muži2
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži700
ženy693
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem251
muži123
ženy128
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži497
ženy450
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem195
muži80
ženy115
Střední stav obyvatel k 1.7.1 397
muži698
ženy699
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services