Základní charakteristiky Nupaky

 Údaj
Kód obce564 907
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)318
Orná půda (ha)254
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)8
Zemědělská půda (ha)269
Lesní půda (ha)4
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)32
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem437
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem32
Stavebnictví55
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel82
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí78
Profesní, vědecké a technické činnosti39
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti65
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci220
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy119
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 318
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem38
muži21
ženy17
Zemřelí celkem3
muži1
ženy2
Přirozený přírůstek celkem35
muži20
ženy15
Přistěhovalí celkem252
muži114
ženy138
Vystěhovalí celkem57
muži27
ženy30
Saldo migrace celkem195
muži87
ženy108
Přírůstek/úbytek celkem230
muži107
ženy123
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži579
ženy617
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem273
muži143
ženy130
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži414
ženy470
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem39
muži22
ženy17
Střední stav obyvatel k 1.7.900
muži434
ženy466
Průměrný věk30,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services