Základní charakteristiky Květnice

 Údaj
Kód obce564 982
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)284
Orná půda (ha)218
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)10
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)15
Zemědělská půda (ha)242
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)22
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem363
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem31
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel74
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti22
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti61
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci273
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 284
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži13
ženy9
Zemřelí celkem3
muži1
ženy2
Přirozený přírůstek celkem19
muži12
ženy7
Přistěhovalí celkem102
muži46
ženy56
Vystěhovalí celkem77
muži34
ženy43
Saldo migrace celkem25
muži12
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem44
muži24
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži660
ženy691
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem364
muži183
ženy181
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži443
ženy475
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem69
muži34
ženy35
Střední stav obyvatel k 1.7.1 258
muži614
ženy644
Průměrný věk31,9
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services