Základní charakteristiky Krabčice

 Údaj
Kód obce565 067
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 031
Orná půda (ha)637
Chmelnice (ha)27
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)30
Trvalé trávní porosty (ha)48
Zemědělská půda (ha)764
Lesní půda (ha)172
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)72
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem208
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem29
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci171
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 031
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži5
ženy3
Zemřelí celkem16
muži7
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-2
ženy-6
Přistěhovalí celkem31
muži10
ženy21
Vystěhovalí celkem24
muži12
ženy12
Saldo migrace celkem7
muži-2
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-4
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži416
ženy462
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem131
muži61
ženy70
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži283
ženy275
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem189
muži72
ženy117
Střední stav obyvatel k 1.7.887
muži423
ženy464
Průměrný věk43,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services