Základní charakteristiky Liběšice

 Údaj
Kód obce565 121
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 224
Orná půda (ha)1 459
Chmelnice (ha)91
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)115
Trvalé trávní porosty (ha)284
Zemědělská půda (ha)2 001
Lesní půda (ha)1 013
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)153
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem310
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem39
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel70
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci216
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 224
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži10
ženy5
Zemřelí celkem20
muži15
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-5
ženy0
Přistěhovalí celkem67
muži35
ženy32
Vystěhovalí celkem36
muži21
ženy15
Saldo migrace celkem31
muži14
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem26
muži9
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži849
ženy712
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem228
muži131
ženy97
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži619
ženy500
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem214
muži99
ženy115
Střední stav obyvatel k 1.7.1 551
muži845
ženy706
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services