Základní charakteristiky Lovosice

 Údaj
Kód obce565 229
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 189
Orná půda (ha)438
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)17
Zahrady (ha)107
Ovocné sady (ha)36
Trvalé trávní porosty (ha)40
Zemědělská půda (ha)639
Lesní půda (ha)17
Vodní plochy (ha)58
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)389
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 729
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem251
Stavebnictví265
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel440
Doprava a skladování49
Ubytování, stravování a pohostinství118
Informační a komunikační činnosti24
Peněžnictví a pojišťovnictví27
Činnosti v oblasti nemovitostí158
Profesní, vědecké a technické činnosti158
Administrativní a podpůrné činnosti26
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče47
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti38
Ostatní činnosti140
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno75
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti145
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 158
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání160
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy296
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 189
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem94
muži45
ženy49
Zemřelí celkem74
muži43
ženy31
Přirozený přírůstek celkem20
muži2
ženy18
Přistěhovalí celkem207
muži87
ženy120
Vystěhovalí celkem270
muži120
ženy150
Saldo migrace celkem-63
muži-33
ženy-30
Přírůstek/úbytek celkem-43
muži-31
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 229
ženy4 513
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 291
muži660
ženy631
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 903
ženy2 866
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 682
muži666
ženy1 016
Střední stav obyvatel k 1.7.8 805
muži4 277
ženy4 528
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)12
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 13
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services