Základní charakteristiky Třebušín

 Údaj
Kód obce565 792
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 561
Orná půda (ha)480
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)39
Trvalé trávní porosty (ha)390
Zemědělská půda (ha)935
Lesní půda (ha)524
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)72
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem146
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem17
Stavebnictví36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci84
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 561
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži2
ženy1
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-2
ženy-6
Přistěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Vystěhovalí celkem22
muži9
ženy13
Saldo migrace celkem4
muži2
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži0
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži280
ženy275
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem76
muži44
ženy32
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži193
ženy188
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem98
muži43
ženy55
Střední stav obyvatel k 1.7.551
muži271
ženy280
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services