Základní charakteristiky Úštěk

 Údaj
Kód obce565 814
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 495
Orná půda (ha)3 026
Chmelnice (ha)146
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)37
Trvalé trávní porosty (ha)1 189
Zemědělská půda (ha)4 478
Lesní půda (ha)2 314
Vodní plochy (ha)96
Zastavěné plochy (ha)89
Ostatní plochy (ha)518
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem663
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem101
Stavebnictví145
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel121
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství72
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno34
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci500
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání48
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy65
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 492
Počet katastrů19
Počet územně technických jednotek19
Počet částí obce24
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži15
ženy17
Zemřelí celkem38
muži22
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-7
ženy1
Přistěhovalí celkem98
muži49
ženy49
Vystěhovalí celkem93
muži47
ženy46
Saldo migrace celkem5
muži2
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-5
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 409
ženy1 402
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem388
muži185
ženy203
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 044
ženy956
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem423
muži180
ženy243
Střední stav obyvatel k 1.7.2 824
muži1 412
ženy1 412
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services