Základní charakteristiky Velemín

 Údaj
Kód obce565 849
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 024
Orná půda (ha)1 213
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)111
Trvalé trávní porosty (ha)495
Zemědělská půda (ha)1 869
Lesní půda (ha)1 834
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)263
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem324
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem43
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci232
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 024
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem17
muži9
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-3
ženy2
Přistěhovalí celkem67
muži37
ženy30
Vystěhovalí celkem39
muži18
ženy21
Saldo migrace celkem28
muži19
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem27
muži16
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži797
ženy783
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem240
muži126
ženy114
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži549
ženy515
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem276
muži122
ženy154
Střední stav obyvatel k 1.7.1 530
muži777
ženy753
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services