Základní charakteristiky Louny

 Údaj
Kód obce565 971
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 414
Orná půda (ha)1 301
Chmelnice (ha)153
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)91
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)84
Zemědělská půda (ha)1 631
Lesní půda (ha)97
Vodní plochy (ha)51
Zastavěné plochy (ha)138
Ostatní plochy (ha)497
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 054
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství89
Průmysl celkem545
Stavebnictví439
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 313
Doprava a skladování88
Ubytování, stravování a pohostinství244
Informační a komunikační činnosti62
Peněžnictví a pojišťovnictví69
Činnosti v oblasti nemovitostí215
Profesní, vědecké a technické činnosti455
Administrativní a podpůrné činnosti74
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání85
Zdravotní a sociální péče107
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti114
Ostatní činnosti354
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno160
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti341
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci2 713
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání426
Zemědělští podnikatelé37
Ostatní právní formy608
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo3
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 413
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem168
muži85
ženy83
Zemřelí celkem227
muži105
ženy122
Přirozený přírůstek celkem-59
muži-20
ženy-39
Přistěhovalí celkem538
muži253
ženy285
Vystěhovalí celkem531
muži255
ženy276
Saldo migrace celkem7
muži-2
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem-52
muži-22
ženy-30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 896
ženy9 679
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 819
muži1 471
ženy1 348
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 255
ženy6 552
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 949
muži1 170
ženy1 779
Střední stav obyvatel k 1.7.18 579
muži8 890
ženy9 689
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola9
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)28
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 31
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče10
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services