Základní charakteristiky Blatno

 Údaj
Kód obce566 004
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 237
Orná půda (ha)714
Chmelnice (ha)2
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)42
Zemědělská půda (ha)785
Lesní půda (ha)1 287
Vodní plochy (ha)44
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)101
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem100
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem14
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci73
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 237
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži3
ženy3
Zemřelí celkem6
muži5
ženy1
Přirozený přírůstek celkem0
muži-2
ženy2
Přistěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Vystěhovalí celkem18
muži9
ženy9
Saldo migrace celkem-3
muži-2
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-4
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži248
ženy268
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem66
muži33
ženy33
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži183
ženy191
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem76
muži32
ženy44
Střední stav obyvatel k 1.7.518
muži252
ženy266
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services