Základní charakteristiky Blšany

 Údaj
Kód obce566 021
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 635
Orná půda (ha)2 040
Chmelnice (ha)360
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)17
Trvalé trávní porosty (ha)214
Zemědělská půda (ha)2 655
Lesní půda (ha)437
Vodní plochy (ha)40
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)453
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem183
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem21
Stavebnictví30
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci116
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 635
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži5
ženy2
Zemřelí celkem20
muži12
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-7
ženy-6
Přistěhovalí celkem45
muži27
ženy18
Vystěhovalí celkem47
muži18
ženy29
Saldo migrace celkem-2
muži9
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži2
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži505
ženy467
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem149
muži80
ženy69
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži359
ženy305
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem159
muži66
ženy93
Střední stav obyvatel k 1.7.974
muži497
ženy477
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services