Základní charakteristiky Krásný Dvůr

 Údaj
Kód obce566 306
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 521
Orná půda (ha)2 008
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)47
Zemědělská půda (ha)2 075
Lesní půda (ha)144
Vodní plochy (ha)33
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)235
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem127
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem18
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci87
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 521
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži0
ženy3
Zemřelí celkem16
muži14
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-14
ženy1
Přistěhovalí celkem20
muži6
ženy14
Vystěhovalí celkem25
muži14
ženy11
Saldo migrace celkem-5
muži-8
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-22
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži335
ženy349
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem85
muži39
ženy46
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži252
ženy239
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem108
muži44
ženy64
Střední stav obyvatel k 1.7.705
muži362
ženy343
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services