Základní charakteristiky Peruc

 Údaj
Kód obce566 551
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 339
Orná půda (ha)4 207
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)62
Ovocné sady (ha)31
Trvalé trávní porosty (ha)93
Zemědělská půda (ha)4 393
Lesní půda (ha)539
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)76
Ostatní plochy (ha)291
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem490
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství53
Průmysl celkem71
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel104
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci346
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé27
Ostatní právní formy65
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov7
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 340
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži9
ženy12
Zemřelí celkem26
muži11
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-2
ženy-3
Přistěhovalí celkem82
muži45
ženy37
Vystěhovalí celkem58
muži20
ženy38
Saldo migrace celkem24
muži25
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem19
muži23
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 116
ženy1 082
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem317
muži169
ženy148
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži775
ženy695
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem411
muži172
ženy239
Střední stav obyvatel k 1.7.2 163
muži1 078
ženy1 085
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services