Základní charakteristiky Postoloprty

 Údaj
Kód obce566 624
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 651
Orná půda (ha)3 101
Chmelnice (ha)404
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)16
Trvalé trávní porosty (ha)109
Zemědělská půda (ha)3 666
Lesní půda (ha)169
Vodní plochy (ha)176
Zastavěné plochy (ha)84
Ostatní plochy (ha)556
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem833
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem169
Stavebnictví185
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel206
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství53
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví29
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti49
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti62
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno51
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti52
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci627
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání61
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy92
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 652
Počet katastrů12
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem48
muži26
ženy22
Zemřelí celkem43
muži27
ženy16
Přirozený přírůstek celkem5
muži-1
ženy6
Přistěhovalí celkem184
muži84
ženy100
Vystěhovalí celkem211
muži92
ženy119
Saldo migrace celkem-27
muži-8
ženy-19
Přírůstek/úbytek celkem-22
muži-9
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 554
ženy2 490
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem935
muži468
ženy467
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 804
ženy1 658
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem647
muži282
ženy365
Střední stav obyvatel k 1.7.5 038
muži2 543
ženy2 495
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services