Základní charakteristiky Žatec

 Údaj
Kód obce566 985
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 269
Orná půda (ha)2 489
Chmelnice (ha)217
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)170
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)180
Zemědělská půda (ha)3 068
Lesní půda (ha)68
Vodní plochy (ha)76
Zastavěné plochy (ha)189
Ostatní plochy (ha)867
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 947
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství113
Průmysl celkem387
Stavebnictví482
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 097
Doprava a skladování122
Ubytování, stravování a pohostinství223
Informační a komunikační činnosti57
Peněžnictví a pojišťovnictví172
Činnosti v oblasti nemovitostí270
Profesní, vědecké a technické činnosti399
Administrativní a podpůrné činnosti60
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání69
Zdravotní a sociální péče90
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti84
Ostatní činnosti351
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno184
podle právní formyStátní organizace26
Akciové společnosti21
Obchodní společnosti268
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci2 583
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání506
Zemědělští podnikatelé53
Ostatní právní formy529
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 269
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem185
muži89
ženy96
Zemřelí celkem226
muži118
ženy108
Přirozený přírůstek celkem-41
muži-29
ženy-12
Přistěhovalí celkem415
muži180
ženy235
Vystěhovalí celkem438
muži205
ženy233
Saldo migrace celkem-23
muži-25
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-64
muži-54
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži9 334
ženy9 869
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 078
muži1 571
ženy1 507
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 567
ženy6 553
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 005
muži1 196
ženy1 809
Střední stav obyvatel k 1.7.19 223
muži9 356
ženy9 867
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem13
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)12
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 19
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services