Základní charakteristiky Bečov

 Údaj
Kód obce567 043
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 822
Orná půda (ha)1 809
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)37
Trvalé trávní porosty (ha)309
Zemědělská půda (ha)2 180
Lesní půda (ha)65
Vodní plochy (ha)41
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)523
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem211
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem24
Stavebnictví32
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel65
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci153
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 822
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži15
ženy13
Zemřelí celkem17
muži6
ženy11
Přirozený přírůstek celkem11
muži9
ženy2
Přistěhovalí celkem28
muži14
ženy14
Vystěhovalí celkem121
muži58
ženy63
Saldo migrace celkem-93
muži-44
ženy-49
Přírůstek/úbytek celkem-82
muži-35
ženy-47
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži810
ženy793
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem316
muži172
ženy144
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži573
ženy546
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem168
muži65
ženy103
Střední stav obyvatel k 1.7.1 728
muži859
ženy869
Průměrný věk37,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services