Základní charakteristiky Litvínov

 Údaj
Kód obce567 256
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 070
Orná půda (ha)120
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)128
Ovocné sady (ha)32
Trvalé trávní porosty (ha)132
Zemědělská půda (ha)412
Lesní půda (ha)1 487
Vodní plochy (ha)59
Zastavěné plochy (ha)180
Ostatní plochy (ha)1 932
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 969
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství87
Průmysl celkem552
Stavebnictví574
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 484
Doprava a skladování100
Ubytování, stravování a pohostinství286
Informační a komunikační činnosti82
Peněžnictví a pojišťovnictví110
Činnosti v oblasti nemovitostí217
Profesní, vědecké a technické činnosti700
Administrativní a podpůrné činnosti89
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání83
Zdravotní a sociální péče88
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti158
Ostatní činnosti327
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno170
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti33
Obchodní společnosti496
Družstevní organizace20
Finanční podniky0
Živnostníci3 537
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání419
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy581
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 070
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem218
muži100
ženy118
Zemřelí celkem311
muži152
ženy159
Přirozený přírůstek celkem-93
muži-52
ženy-41
Přistěhovalí celkem659
muži305
ženy354
Vystěhovalí celkem936
muži427
ženy509
Saldo migrace celkem-277
muži-122
ženy-155
Přírůstek/úbytek celkem-370
muži-174
ženy-196
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 664
ženy12 742
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 856
muži1 945
ženy1 911
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 848
ženy8 320
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 382
muži1 871
ženy2 511
Střední stav obyvatel k 1.7.26 055
muži12 953
ženy13 102
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)11
Tělocvičny (vč. školních)15
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)24
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení5
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení6
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services