Základní charakteristiky Meziboří

 Údaj
Kód obce567 311
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 436
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)34
Zemědělská půda (ha)51
Lesní půda (ha)1 292
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem825
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem101
Stavebnictví82
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel212
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí68
Profesní, vědecké a technické činnosti111
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti77
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci604
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání56
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy118
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 436
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem44
muži27
ženy17
Zemřelí celkem81
muži43
ženy38
Přirozený přírůstek celkem-37
muži-16
ženy-21
Přistěhovalí celkem175
muži77
ženy98
Vystěhovalí celkem152
muži79
ženy73
Saldo migrace celkem23
muži-2
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-18
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 370
ženy2 440
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem611
muži326
ženy285
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 659
ženy1 553
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem987
muži385
ženy602
Střední stav obyvatel k 1.7.4 847
muži2 400
ženy2 447
Průměrný věk43,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services