Základní charakteristiky Obrnice

 Údaj
Kód obce567 337
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)746
Orná půda (ha)210
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)2
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)123
Zemědělská půda (ha)355
Lesní půda (ha)49
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)299
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem292
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem32
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci198
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 746
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži13
ženy13
Zemřelí celkem19
muži7
ženy12
Přirozený přírůstek celkem7
muži6
ženy1
Přistěhovalí celkem173
muži115
ženy58
Vystěhovalí celkem203
muži84
ženy119
Saldo migrace celkem-30
muži31
ženy-61
Přírůstek/úbytek celkem-23
muži37
ženy-60
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 232
ženy1 089
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem582
muži310
ženy272
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži838
ženy724
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem177
muži84
ženy93
Střední stav obyvatel k 1.7.2 355
muži1 207
ženy1 148
Průměrný věk33,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services