Základní charakteristiky Teplice

 Údaj
Kód obce567 442
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 378
Orná půda (ha)489
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)162
Ovocné sady (ha)78
Trvalé trávní porosty (ha)113
Zemědělská půda (ha)842
Lesní půda (ha)254
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)290
Ostatní plochy (ha)963
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem11 671
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství123
Průmysl celkem1 120
Stavebnictví1 174
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 582
Doprava a skladování443
Ubytování, stravování a pohostinství854
Informační a komunikační činnosti202
Peněžnictví a pojišťovnictví275
Činnosti v oblasti nemovitostí753
Profesní, vědecké a technické činnosti1 483
Administrativní a podpůrné činnosti243
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání209
Zdravotní a sociální péče173
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti341
Ostatní činnosti913
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno429
podle právní formyStátní organizace50
Akciové společnosti84
Obchodní společnosti2 164
Družstevní organizace43
Finanční podniky1
Živnostníci7 340
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 121
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy1 385
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní12
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny2
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 377
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem525
muži263
ženy262
Zemřelí celkem569
muži310
ženy259
Přirozený přírůstek celkem-44
muži-47
ženy3
Přistěhovalí celkem1 661
muži790
ženy871
Vystěhovalí celkem1 671
muži828
ženy843
Saldo migrace celkem-10
muži-38
ženy28
Přírůstek/úbytek celkem-54
muži-85
ženy31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži24 131
ženy26 199
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem7 457
muži3 898
ženy3 559
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži16 652
ženy17 250
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem8 971
muži3 581
ženy5 390
Střední stav obyvatel k 1.7.50 529
muži24 299
ženy26 230
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola15
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)14
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia4
Základní umělecká škola1
Konzervatoře1
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem18
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny6
Domy s pečovatelskou službou7
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)34
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé23
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa34
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 39
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení20
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče19
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services