Základní charakteristiky Bílina

 Údaj
Kód obce567 451
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 251
Orná půda (ha)257
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)73
Trvalé trávní porosty (ha)285
Zemědělská půda (ha)666
Lesní půda (ha)375
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)95
Ostatní plochy (ha)2 087
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 532
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství51
Průmysl celkem275
Stavebnictví400
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel747
Doprava a skladování78
Ubytování, stravování a pohostinství173
Informační a komunikační činnosti25
Peněžnictví a pojišťovnictví51
Činnosti v oblasti nemovitostí154
Profesní, vědecké a technické činnosti202
Administrativní a podpůrné činnosti31
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání31
Zdravotní a sociální péče21
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti59
Ostatní činnosti174
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno93
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti200
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci1 733
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání190
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy392
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 251
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem157
muži77
ženy80
Zemřelí celkem173
muži100
ženy73
Přirozený přírůstek celkem-16
muži-23
ženy7
Přistěhovalí celkem555
muži333
ženy222
Vystěhovalí celkem522
muži243
ženy279
Saldo migrace celkem33
muži90
ženy-57
Přírůstek/úbytek celkem17
muži67
ženy-50
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 977
ženy7 875
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 684
muži1 401
ženy1 283
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 588
ženy5 274
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 306
muži988
ženy1 318
Střední stav obyvatel k 1.7.15 838
muži7 911
ženy7 927
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services