Základní charakteristiky Dubí

 Údaj
Kód obce567 507
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 385
Orná půda (ha)80
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)78
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)372
Zemědělská půda (ha)536
Lesní půda (ha)2 277
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)77
Ostatní plochy (ha)428
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 700
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství63
Průmysl celkem198
Stavebnictví266
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel628
Doprava a skladování66
Ubytování, stravování a pohostinství140
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí40
Profesní, vědecké a technické činnosti136
Administrativní a podpůrné činnosti27
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání26
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti40
Ostatní činnosti121
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno83
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti181
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci1 203
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání116
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy384
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 385
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem65
muži35
ženy30
Zemřelí celkem152
muži57
ženy95
Přirozený přírůstek celkem-87
muži-22
ženy-65
Přistěhovalí celkem441
muži215
ženy226
Vystěhovalí celkem328
muži164
ženy164
Saldo migrace celkem113
muži51
ženy62
Přírůstek/úbytek celkem26
muži29
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 092
ženy4 006
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 232
muži651
ženy581
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 874
ženy2 703
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 289
muži567
ženy722
Střední stav obyvatel k 1.7.8 061
muži4 048
ženy4 013
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services