Základní charakteristiky Hrob

 Údaj
Kód obce567 558
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 109
Orná půda (ha)45
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)131
Zemědělská půda (ha)208
Lesní půda (ha)665
Vodní plochy (ha)45
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)170
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem342
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem50
Stavebnictví55
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel119
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci261
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy50
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 109
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži7
ženy11
Zemřelí celkem21
muži10
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-3
ženy0
Přistěhovalí celkem65
muži31
ženy34
Vystěhovalí celkem79
muži41
ženy38
Saldo migrace celkem-14
muži-10
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-13
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 031
ženy1 004
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem322
muži164
ženy158
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži725
ženy661
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem327
muži142
ženy185
Střední stav obyvatel k 1.7.2 035
muži1 033
ženy1 002
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services