Základní charakteristiky Jeníkov

 Údaj
Kód obce567 582
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)774
Orná půda (ha)195
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)134
Zemědělská půda (ha)346
Lesní půda (ha)85
Vodní plochy (ha)79
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)249
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem195
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem23
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci126
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 774
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži5
ženy4
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem32
muži11
ženy21
Vystěhovalí celkem32
muži12
ženy20
Saldo migrace celkem0
muži-1
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem1
muži1
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži456
ženy454
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem126
muži63
ženy63
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži337
ženy316
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem131
muži56
ženy75
Střední stav obyvatel k 1.7.912
muži458
ženy454
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services