Základní charakteristiky Novosedlice

 Údaj
Kód obce567 752
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)143
Orná půda (ha)15
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)11
Zemědělská půda (ha)46
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem501
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem51
Stavebnictví93
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel158
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství53
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti39
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti57
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci373
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy58
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 143
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži11
ženy6
Zemřelí celkem26
muži13
ženy13
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-2
ženy-7
Přistěhovalí celkem101
muži49
ženy52
Vystěhovalí celkem120
muži53
ženy67
Saldo migrace celkem-19
muži-4
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-28
muži-6
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 125
ženy1 081
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem334
muži184
ženy150
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži803
ženy763
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem306
muži138
ženy168
Střední stav obyvatel k 1.7.2 269
muži1 152
ženy1 117
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services