Základní charakteristiky Chabařovice

 Údaj
Kód obce568 007
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 690
Orná půda (ha)462
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)137
Zemědělská půda (ha)648
Lesní půda (ha)50
Vodní plochy (ha)192
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)767
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem543
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem72
Stavebnictví88
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel145
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství41
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti53
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti66
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci382
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 690
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži7
ženy11
Zemřelí celkem38
muži18
ženy20
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-11
ženy-9
Přistěhovalí celkem115
muži56
ženy59
Vystěhovalí celkem109
muži47
ženy62
Saldo migrace celkem6
muži9
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-2
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 234
ženy1 284
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem428
muži220
ženy208
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži869
ženy845
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem376
muži145
ženy231
Střední stav obyvatel k 1.7.2 553
muži1 249
ženy1 304
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services