Základní charakteristiky Libouchec

 Údaj
Kód obce568 058
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 802
Orná půda (ha)265
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)890
Zemědělská půda (ha)1 206
Lesní půda (ha)1 099
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)447
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem390
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem60
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel94
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci292
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 802
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži8
ženy12
Zemřelí celkem17
muži14
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži-6
ženy9
Přistěhovalí celkem65
muži32
ženy33
Vystěhovalí celkem63
muži30
ženy33
Saldo migrace celkem2
muži2
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem5
muži-4
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži936
ženy889
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem263
muži130
ženy133
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži678
ženy624
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem260
muži128
ženy132
Střední stav obyvatel k 1.7.1 819
muži939
ženy880
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services