Základní charakteristiky Povrly

 Údaj
Kód obce568 155
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 557
Orná půda (ha)43
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)1 220
Zemědělská půda (ha)1 298
Lesní půda (ha)935
Vodní plochy (ha)56
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)239
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem403
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem41
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel104
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti41
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci284
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání53
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 557
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži7
ženy8
Zemřelí celkem30
muži13
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-6
ženy-9
Přistěhovalí celkem76
muži34
ženy42
Vystěhovalí celkem108
muži48
ženy60
Saldo migrace celkem-32
muži-14
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-47
muži-20
ženy-27
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 103
ženy1 099
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem306
muži165
ženy141
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži784
ženy767
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem345
muži154
ženy191
Střední stav obyvatel k 1.7.2 242
muži1 120
ženy1 122
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services