Základní charakteristiky Řehlovice

 Údaj
Kód obce568 201
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 798
Orná půda (ha)912
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)51
Trvalé trávní porosty (ha)461
Zemědělská půda (ha)1 459
Lesní půda (ha)856
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)434
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem286
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem41
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci210
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 797
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži7
ženy6
Zemřelí celkem11
muži7
ženy4
Přirozený přírůstek celkem2
muži0
ženy2
Přistěhovalí celkem57
muži27
ženy30
Vystěhovalí celkem45
muži26
ženy19
Saldo migrace celkem12
muži1
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem14
muži1
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži685
ženy670
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem223
muži124
ženy99
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži480
ženy447
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem205
muži81
ženy124
Střední stav obyvatel k 1.7.1 320
muži670
ženy650
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services