Základní charakteristiky Velké Březno

 Údaj
Kód obce568 350
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)811
Orná půda (ha)67
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)127
Zemědělská půda (ha)225
Lesní půda (ha)420
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)106
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem439
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem49
Stavebnictví73
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel105
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí20
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci323
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy59
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 811
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži7
ženy8
Zemřelí celkem25
muži11
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-4
ženy-6
Přistěhovalí celkem92
muži33
ženy59
Vystěhovalí celkem65
muži37
ženy28
Saldo migrace celkem27
muži-4
ženy31
Přírůstek/úbytek celkem17
muži-8
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 064
ženy1 155
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem363
muži177
ženy186
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži748
ženy747
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem361
muži139
ženy222
Střední stav obyvatel k 1.7.2 210
muži1 075
ženy1 135
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services