Základní charakteristiky Golčův Jeníkov

 Údaj
Kód obce568 635
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 749
Orná půda (ha)1 496
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)125
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)208
Zemědělská půda (ha)1 842
Lesní půda (ha)625
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)62
Ostatní plochy (ha)186
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem566
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem85
Stavebnictví80
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel141
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti57
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti39
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci399
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání51
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy71
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 749
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži12
ženy8
Zemřelí celkem26
muži18
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-6
ženy0
Přistěhovalí celkem58
muži29
ženy29
Vystěhovalí celkem63
muži30
ženy33
Saldo migrace celkem-5
muži-1
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-7
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 289
ženy1 342
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem362
muži178
ženy184
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži932
ženy914
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem423
muži179
ženy244
Střední stav obyvatel k 1.7.2 657
muži1 313
ženy1 344
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services