Základní charakteristiky Hněvkovice

 Údaj
Kód obce568 694
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 517
Orná půda (ha)691
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)95
Zemědělská půda (ha)820
Lesní půda (ha)497
Vodní plochy (ha)117
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)64
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem92
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem12
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel18
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci64
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 517
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem8
muži7
ženy1
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-5
ženy2
Přistěhovalí celkem13
muži9
ženy4
Vystěhovalí celkem12
muži4
ženy8
Saldo migrace celkem1
muži5
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži0
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži289
ženy283
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem86
muži54
ženy32
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži207
ženy187
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem92
muži28
ženy64
Střední stav obyvatel k 1.7.578
muži290
ženy288
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services