Základní charakteristiky Chotěboř

 Údaj
Kód obce568 759
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 405
Orná půda (ha)2 163
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)124
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)904
Zemědělská půda (ha)3 207
Lesní půda (ha)1 601
Vodní plochy (ha)72
Zastavěné plochy (ha)105
Ostatní plochy (ha)420
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 082
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství93
Průmysl celkem372
Stavebnictví226
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel422
Doprava a skladování45
Ubytování, stravování a pohostinství101
Informační a komunikační činnosti32
Peněžnictví a pojišťovnictví78
Činnosti v oblasti nemovitostí66
Profesní, vědecké a technické činnosti235
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání31
Zdravotní a sociální péče39
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti43
Ostatní činnosti163
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů2
Nezjištěno119
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti168
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 456
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání224
Zemědělští podnikatelé38
Ostatní právní formy208
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 406
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem88
muži40
ženy48
Zemřelí celkem84
muži43
ženy41
Přirozený přírůstek celkem4
muži-3
ženy7
Přistěhovalí celkem110
muži57
ženy53
Vystěhovalí celkem168
muži79
ženy89
Saldo migrace celkem-58
muži-22
ženy-36
Přírůstek/úbytek celkem-54
muži-25
ženy-29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 704
ženy4 802
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 375
muži696
ženy679
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 324
ženy3 173
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 634
muži684
ženy950
Střední stav obyvatel k 1.7.9 561
muži4 732
ženy4 829
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services