Základní charakteristiky Ledeč nad Sázavou

 Údaj
Kód obce568 988
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 224
Orná půda (ha)820
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)74
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)302
Zemědělská půda (ha)1 199
Lesní půda (ha)733
Vodní plochy (ha)36
Zastavěné plochy (ha)61
Ostatní plochy (ha)196
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 197
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem218
Stavebnictví127
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel255
Doprava a skladování44
Ubytování, stravování a pohostinství64
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví37
Činnosti v oblasti nemovitostí50
Profesní, vědecké a technické činnosti143
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti90
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno69
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti130
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci785
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání134
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy136
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 224
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem50
muži28
ženy22
Zemřelí celkem68
muži25
ženy43
Přirozený přírůstek celkem-18
muži3
ženy-21
Přistěhovalí celkem138
muži65
ženy73
Vystěhovalí celkem124
muži58
ženy66
Saldo migrace celkem14
muži7
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži10
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 703
ženy2 779
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem650
muži323
ženy327
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 898
ženy1 790
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 144
muži482
ženy662
Střední stav obyvatel k 1.7.5 490
muži2 703
ženy2 787
Průměrný věk44,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services