Základní charakteristiky Přibyslav

 Údaj
Kód obce569 321
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 532
Orná půda (ha)1 995
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)469
Zemědělská půda (ha)2 532
Lesní půda (ha)600
Vodní plochy (ha)61
Zastavěné plochy (ha)62
Ostatní plochy (ha)276
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem758
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství63
Průmysl celkem120
Stavebnictví90
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel122
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti77
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení16
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti60
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci516
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání78
Zemědělští podnikatelé33
Ostatní právní formy96
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 531
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem58
muži32
ženy26
Zemřelí celkem34
muži14
ženy20
Přirozený přírůstek celkem24
muži18
ženy6
Přistěhovalí celkem73
muži31
ženy42
Vystěhovalí celkem56
muži25
ženy31
Saldo migrace celkem17
muži6
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem41
muži24
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 990
ženy2 010
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem634
muži332
ženy302
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 411
ženy1 321
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem634
muži247
ženy387
Střední stav obyvatel k 1.7.3 953
muži1 959
ženy1 994
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services