Základní charakteristiky Česká Ves

 Údaj
Kód obce569 356
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 451
Orná půda (ha)235
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)356
Zemědělská půda (ha)632
Lesní půda (ha)1 663
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)102
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem626
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství44
Průmysl celkem82
Stavebnictví121
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel131
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti45
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti51
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci498
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 451
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži11
ženy19
Zemřelí celkem21
muži11
ženy10
Přirozený přírůstek celkem9
muži0
ženy9
Přistěhovalí celkem82
muži33
ženy49
Vystěhovalí celkem82
muži38
ženy44
Saldo migrace celkem0
muži-5
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem9
muži-5
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 224
ženy1 260
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem403
muži192
ženy211
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži888
ženy858
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem335
muži144
ženy191
Střední stav obyvatel k 1.7.2 490
muži1 234
ženy1 256
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services