Základní charakteristiky Bratrušov

 Údaj
Kód obce569 437
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 155
Orná půda (ha)95
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)388
Zemědělská půda (ha)512
Lesní půda (ha)568
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)64
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem132
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem21
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel16
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci106
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 154
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži7
ženy3
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem4
muži5
ženy-1
Přistěhovalí celkem7
muži3
ženy4
Vystěhovalí celkem10
muži4
ženy6
Saldo migrace celkem-3
muži-1
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem1
muži4
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži331
ženy302
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem106
muži58
ženy48
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži233
ženy201
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem93
muži40
ženy53
Střední stav obyvatel k 1.7.623
muži322
ženy301
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services